Over Liquet

Liquet is Latijn en staat voor 'Het is helder'. Liquet is in deze wereld om complexe, ingewikkelde zaken tot hun essentie terug te brengen om ze dan, meestal in nauwe samenwerking met de klant als andere experts, daadwerkelijk op te lossen. Het kan dan gaan om het bedenken en uitvoeren van nieuwe strategieën, het aanpassen van bestaande processen, systemen of IT-concepten in een bedrijf. Maar ook complexe projecten of programma's worden door Liquet opgezet, uitgevoerd, of uit het slop getrokken. 

Over deze site

Aangezien deze site volledig openbaar is en Liquet de privacy van haar mensen en vooral haar klanten hoog in het vaandel heeft, is de informatie op deze site correct maar staccato. Als u meer of meer gedetailleerde informatie wenst, wordt u vriendelijk verzocht om direct contact met ons op te nemen.

Liquet heeft haar sporen verdiend in een groot aantal branches. Juist deze brede expertise betaalt zich uit doordat Liquet snel buiten de bestaande beperkingen en kaders durft te denken en te doen.

Liquet bestaat sinds 2005 en heeft een indrukwekkend portfolio van projecten en programma's op haar conto staan. Over de mensen achter Liquet en de dingen die Liquet heeft gedaan kunt u lezen op deze site.

De wereld verandert steeds sneller. Splitsingen, fusies, nieuwe producten, ketenpartners, outsourcing, insourcing. Alles verandert mee: de werkprocessen, de informatie, de informatievoorziening, de mensen, de organisatie. Liquet helpt u en uw organisatie slim van deze veranderingen te profiteren.

Liquet is gespecialiseerd in het structureren van organisaties, het op orde brengen van werkprocessen en het ontwerpen en stroomlijnen van de informatievoorziening en de ondersteunende systemen. Liquet richt zich hierbij op vraagstukken rondom ketenintegratie, proces- en informatiearchitecturen, (project-)managementinformatie en veranderingsprocessen.


© Liquet B.V. 2013